Оферта

 

Договір – оферта на купівлю товару через Інтернет – магазин

 

 

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) Приватне підприємство «БІТ» (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною особою або суб’єктом підприємницької діяльності (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

 

1. Терміни та визначення

1.1. «Товар» - шини, комплектуючі та супровідні предмети, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. «Інтернет – магазин» - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

1.3. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

1.4. Заявка – письмове (електронне) або усне ( у телефонному режимі) вираження наміру Покупця придбати товар. Може бути оформлена:

- шляхом натискання кнопки «Купить за 1 клик» на сайті;

- шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну адресу зазначену на сайті;

- в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, шляхом використання функції «Свяжитесь с нами»;

- в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, зателефонувавши за номером телефону, вказаним на Сайті.

 

2. Предмет договору

2.1 Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги:

2.1.1. Пошук, комплектація і резервування Товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті і підтвердженого Інтернет-магазином.

2.2. Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів за допомогою кур'єрських служб доставки, на підставі заявок Покупців підтверджених Інтернет-магазином.

2.3. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Заявки, що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

2.4. Право власності на Товар зберігається у Постачальника до моменту передачіТовару Покупцю. Моментом переходу права власності на Товар Покупцю (датою поставки) є дата видаткової накладної. Дійсність видаткової накладної підтверджується підписами представників Сторін.

 

3. Порядок оформлення замовлення.

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет – магазині одним з нижче наведених способів:

- шляхом натискання кнопки «Купить за 1 клик» на Сайті;

- шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну адресу зазначену на Сайті;

- в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, шляхом використання функції «Свяжитесь с нами»;

- в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, зателефонувавши за номером телефону, вказаним на Сайті.

3.2. Строк формування замовлення до 2 робочих днів з моменту подання заявки. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

3.3. Покупець отримує рахунок на оплату з реквізитами Продавця по електронній пошті або на факс.

 

4. Порядок оплати замовлення.

4.1. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

- на умовах передоплати на рахунок Інтернет-магазину;

- в момент отримання Товару в відділенні кур'єрської служби;

- іншим способом за усною домовленістю.

 

5. Строк, вартість і умови доставки замовлення.

5.1. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або транспортної компанії за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором або усною домовленістю. Строк доставки не може перевищувати 10 днів.

5.2. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів перевізника.

 

6. Права та обов’язки сторін.

6.1.Продавець зобов’язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет – магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору;

6.2. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

6.3. Покупець зобов’язаний:

- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

- ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

- при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

6.4. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет – магазині;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

7. Порядок прийому та заміни товару неналежної або належної якості

7.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

7.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.

Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

7.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

7.4. У випадку отримання Товару у належному стані, але при виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків пов’язаних із його роботою, Покупець має право на:

7.4.1. пропорційне зменшення ціни;

7.4.2. безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк;

7.4.3. відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

7.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару, або фальсифікації товару, підтвердженої висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін умов Договору-оферті, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:

7.6.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

7.6.2. заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

7.7. У такому випадку, при підтвердженні Продавцем істотних недоліків Товару та при волевиявленні Покупця, сплачені грошові кошти підлягають поверненню останньому на вказані ним реквізити протягом 7 (семи) календарних днів з повернення Товару.

7.8. Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару належної якості має право обміняти на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим товаром. У такому випадку послуги перевізника оплачує Покупець.

 

8. Відповідальність сторін.

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.

8.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

 

9. Інші умови.

9.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті http://belshina.ua/

9.2. Інтернет – магазин утворений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет - магазину) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем.

9.5. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

9.6. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

 

10. Строк дії Договору та порядок його розірвання

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження оплати на рахунок Продавця) або відвантаження товару і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.

10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.